Organizace výuky a stravování od pondělí 30. listopadu 2020

Je povolena osobní přítomnost:

 • všech žáků 1. stupně základních škol,
 • žáků 9. ročníků základních škol,
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci 9. ročníku mají pouze prezenční výuku.

 

Informace k prezenční výuce:

 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • každý den bude pro žáky zařazen pobyt venku na čerstvém vzduchu,
 • provoz školní družiny, pro přihlášené žáky, beze změny od 6:00 do 16:00 (ŠD první ročník - přístavba, ŠD ostatních ročníků prvního stupně - 2. patro hlavní budovy), 
 • vyučování dle upraveného rozvrhu hodin, 
 • bližší informace podají třídní učitelé v pátek 27. listopadu 2020.

Vstup do školy:

 • hlavní vchod: žáci 1.A, 1.B, 4.A, ranní školní družina
 • vchod od parku: 2.A, 2.B
 • vchod do tělocvičny od parku: 3.A, 3.B
 • vchod do školní jídelny: 5.A, 5.B
 • vchod do suterénu od parku: 4.B, druhý stupeň

Informace k distanční výuce:

 • pokračuje povinná distanční výuka pro žáky 6. - 8. ročníku v režimu rotační výuky,
 • každou neděli do 17:00 obdrží žáci i rodiče informaci o tom, které vyučovací hodiny v následujícím týdnu proběhnou on-line v prostředí Google Meet,
 • on-line výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, odpoledne je možné využít k on-line individuálním konzultacím,
 • materiály v papírové podobě budou připraveny k vyzvednutí vždy v pondělí, ve středu a v pátek v čase od 12:30 do 16:00 ve venkovní učebně na školní zahradě.

Školní stravování pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně:

 • žáci jsou přihlášeni k odběru stravy, včetně svačin.

Školní stravování pro žáky, kteří se vzdělávají distančně:

 • v období distanční výuky je umožněno stravování žáků za dotovanou cenu,
 • zájemci se musí přihlásit,
 • výdej obědů je umožněn pouze do řádně označených jídlonosičů (jméno, třída, číslo čipu), které je nutné odevzdat v daný den u kanceláře vedoucí ŠJ do 10:00 a vyzvednout do 14:00.

 

Sledujte, prosím, průběžně internetové stránky školy.

Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací