Adaptační pobyt prvních a devátých ročníků

Ve dnech 20. – 24. 9. se uskutečnil společný adaptační pobyt našich prvňáčků a deváťáků. Tento pobyt je vždy netradiční tím, že deváťáci zde nejsou pouze pro to, aby si užívali přírodu a připravený program, ale sami se stávají členy realizačního týmu a tvůrci programu pro naše prvňáčky. Všichni pedagogové, kteří byli přítomni, se shodli, že pobyt proběhl skvěle a deváťáci zaslouží velkou poklonu za to, jakou atmosféru vytvořili a jak se o „své“ prvňáčky starali. Taková parta se opravdu dlouho nesešla. Na očích prvňáčků byla patrná radost při plnění aktivit a občasný smutek a stesk po rodičích jim deváťáci vždy pomohli zahnat například předčítáním pohádek na dobrou noc. Celý týden byl nabitý aktivitami, například cestou za pokladem, návštěvou Včelařského muzea, kde si mohli žáci vytvořit vlastní svíčku z vosku, divadlem, které si deváťáci pro prvňáčky připravili, besedou o pejscích, výšlapem na Hukvaldy, diskotékou a dalšími.

Celý pobyt lze shrnout větou jednoho z deváťáků, Vítězslava Stohla: Jako parta deváté a první třídy jsme táhli za jeden provaz, spolupracovali a všichni si to užívali. Máme všichni vzpomínky minimálně do konce školního roku.

Velké díky patří všem zúčastněným bez rozdílu, byl to skvělý zážitek pro všechny. Děkujeme.

Za organizační tým Lukáš Žídek a Vladimíra Stillerová