Adaptační pobyt žáků 2. a 3. ročníku

Ve dnech 15. 9. – 17. 9. 2021 proběhl adaptační pobyt žáků 2. a 3. ročníku v místě Palkovické Hůrky. Náš pobyt se nesl ve znamení „Lesních skřítků.“

Děti dostaly kartičku s vyznačenými úkoly, které během pobytu plnily. Nadšení bylo tak velké, že někteří chtěli s kartičkou spát.

Středeční odpoledne začalo procházkou lesem, ve kterém si každý našel své místo k výrobě domečků pro skřítky. Děti využily rozmanitý přírodní materiál a především svou velkou fantazii. Posuďte ve fotogalerii sami, jak se jim to parádně povedlo. Poté jsme se vydali na výšlap k rozhledně. Mnoho dětí beze strachu vylezlo po všech 93 schodech až nahoru, kde se jim naskytl opravdu krásný pohled do okolní krajiny. Cestou zpět jsme se už všichni těšili na večeři, po které jsme si zahráli hry na posílení kamarádství a spolupráce ve třídě. Závěr dne patřil pohádce.

Ve čtvrtek po snídani jsme se vydali zkontrolovat domečky pro skřítky. Cestou zpět jsme si nasbírali různé přírodniny, které děti použily k výrobě našich skřítků. Každý skřítek byl krásný a originální. Odpoledne nás čekala sportovní olympiáda, kde děti ve družstvech pod vedením svého kapitána plnily různé sportovní disciplíny. Všichni se s velkým nasazením aktivně zapojili do sportovního zápolení. Když se setmělo, přišla na řadu dlouho očekávaná stezka odvahy. Trasu, která byla vytyčená světýlky, děti statečně prošly ve skupinkách až k pokladu. Někteří se sice trošku báli, ale sladká odměna se svítícím náramkem jim vykouzlila úsměv na rtech. Večer nechyběly hry, povídání, omalovánky a také pohádka na dobrou noc. V pátek jsme společně zhodnotili tyto krásné společné dny. Naši žáčci odjížděli spokojení a s úsměvem.

Za třídní učitelky
2. a 3. ročníků
Mgr. Andrea Mojžíšová