Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

V úterý 15. 6. jsme v naší škole měli tu čest, přivítat bíloveckou spisovatelku, autorku dětských knih Zuzanu Pospíšilovou.

Mgr. Zuzana Pospíšilová je výjimečnou autorkou v dnešní dětské literatuře. Pohádky a říkanky zpočátku vymýšlela pro své dvě dcery. První pohádky byly otištěny v časopise Sluníčko, a následně začaly vycházet samostatné knížky pohádek. Zuzana Pospíšilová zatím napsala přes 90 knih s pohádkami, příběhy a veršíky. Její knihy jsou doplněné bohatými ilustracemi od autorů, které si pečlivě vybírá.

Paní spisovatelka pro nás připravila dvě besedy, jednu pro prvňáčky a druhou pro druháčky. Děti sledovaly se zatajeným dechem poutavé vyprávění o knihách, aktivně se zapojovaly do hádání hádanek, slovních hříček i her, odpovídaly na zajímavé otázky. Poutavě a nenásilně vtáhla děti do příběhu prezentovaných knih, neprozradila však konec, co vše hlavní hrdinové zažijí, a tím zvýšila zájem dětí a motivovala je k přečtení knížek. Představila nám také „knižní miminko“ – novou knížku. Děti byly naprosto nadšené. Přinesly si z domu spoustu knih autorky, která jim je s radostí podepsala. Na závěr věnovala knihy i s věnováním do každé třídy a děti si odnesly domů dvě záložky s hádankou. Sladkou tečkou na závěr této příjemné a jedinečné akce byla sladká odměna pro žáčky. Moc děkujeme.

Tato akce byla financována z projektu MAP II ORP Bíovec.

Za třídní učitelky 1. a 2. tříd

Andrea Mojžíšová

logo 

Projekt MAP II ORP Bílovec, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008617.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.