Projekt „Už jsem čtenář“

Je již několikaletou tradicí, že se prvňáčci naší školy zapojují do celoměstského projektu „Už jsem čtenář“. Tento projekt se běžně skládá z několika drobných setkání dětí s paní knihovnicí, seznamují se s knihovnou, povídají si o pohádkách a postavách, které v nich vystupují, plní různé úkoly…

Letošní rok byl pro všechny jiný. Dotkl se i našeho projektu a aktivit, které ho běžně provází. Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsme museli letošní rok přehodnotit a udělat vše pro to, abychom si ho alespoň v rámci možností užili. Děti měly za úkol vyzdobit velká písmena, která nyní zdobí městskou knihovnu ve Studénce. Ke každému písmenu nakreslili spoustu obrázků, jenž začínaly na dané písmeno. Z těchto písmen vznikl název „Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka ZŠ FKT“. Děti tato aktivita velmi bavila, ale už se těšily na opravdovou návštěvu knihovny, která se mohla 9. června úspěšně zrealizovat. Děti se v tento den seznámily s městskou knihovnou, dověděly se, jaké knihovny jsou po celé České republice, vědí už, jak se knihy půjčují, kde je mají hledat a jak se mají v knihovně, a ke knihám samotným, chovat.

Projekt jsme slavnostně ukončili 21. června, kdy nás paní knihovnice Válková osobně navštívila a předala dětem knihy s věnováním, záložku, placku na připnutí a registraci do knihovny zdarma. Dětem se kniha moc líbila a s chutí z ní hned nahlas všem zúčastněným přečetly. 

Třídní učitelky 1. tříd